Home | Info | Meld uw verstoppingContact | Bel 088 - 74 66 592

Servicepas ZakelijkVoor zakelijke gebruikers bieden wij de Rioolwacht Servicepas Zakelijk. De kosten hiervan zijn vanaf € 126,- en afhankelijke van uw specifieke situatie. Neem daarom snel contact met ons op voor een vrijblijvende offerte.

Opdrachtgevers

Onze klantenkring bestaat uit alle bedrijven die met calamiteiten op het gebied van rioleringen in aanraking komt zoals: Bouwbedrijven, Installatiebedrijven, Vastgoedbeheerders, Gemeenten, Overheid, Woningcorporaties en Makelaars.

Preventief onderhoud van afvoersystemen:
  • In de horeca
  • Verzorghuizen, ziekenhuizen
  • Standleiding van flats
  • Overal waar problemen in afvoersystemen tot productie stop kunnen leiden

Dienstverlening
  • Supersnelle dienstverlening 24/7 bereikbaar.
  • Volledig ingerichte service bussen, met hoge-drukreiniger en freesapparatuur.

Rioolwacht is 24/7 bereikbaar. Dit betekent dat Rioolwacht elk ogenblik op te roepen is en bij spoedgevallen binnen 24 uur ter plekke verschijnt. Ook tijdens de weekeinden en op feestdagen.

Elke servicewagen heeft een mobiele telefoon, een complete werkuitrusting en is bemand door professionals in hun vak. Deze reinigen pijpleiding- en rioolsystemen als nieuw en tot op de oorspronkelijke diameter. De meeste verstoppingen in woningen, tehuizen, keukenbedrijven e.d. behoren vaak al binnen een uur tot het verleden.

Rioolwacht beschikt over de modernste apparatuur om verstoppingen te verhelpen, tenzij de verstopping een technisch mankement is of veroorzaakt werd door fouten tijdens de aanleg, constructie of bouw. In zo’n geval achterhaalt Rioolwacht de oorzaak of schuldvraag of helpt met herstelwerk, hoe gecompliceerd dit ook mag zijn.

Voorwaarden Rioolwacht Servicepas Zakelijk

1. Rioolwacht Servicepas Zakelijk is een overeenkomst tussen Servicepashouder en Rioolwacht. Per Servicepas is maximaal één bedrijfspand van toepassing op het adres zoals is vastgelegd in de Servicepas.
2. Het bedrag wordt automatisch van het rekeningnummer van Servicepashouder afgeschreven.
3. De Servicepas Zakelijk wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd, tenzij deze uiterlijk één maand voor het einde van de overeenkomst schriftelijk wordt opgezegd door de Servicepashouder of Rioolwacht.
4. Overeengekomen bedragen zullen jaarlijks worden aangepast met het CBS prijsindexcijfer.
5. Bij nieuwe overeenkomsten kan één maand na ontvangst van het overeengekomen bedrag van de Servicepas Zakelijk gebruik gemaakt worden.
6. De Servicepashouder heeft jaarlijks recht op 3 meldingen van verstoppingen.
7. De dienstverlening kan bij extreme weersinvloeden opgeschort worden.
8. Rioolwacht is gerechtigd de voorwaarden te wijzigen. Van deze wijziging zal Rioolwacht de Servicepashouder in kennis stellen. Indien de Servicepashouder niet binnen 14 dagen na dagtekening schriftelijk heeft gereageerd, wordt de Servicepashouder geacht akkoord te zijn gegaan met de wijziging.
9. Servicepashouder is verplicht tot levering van water en elektriciteit tijdens uitvoering en controle van de werkzaamheden.
10. De Algemene Voorwaarden van Rioolwacht zijn ook van toepassing op de Servicepas.
11. De Servicepas Zakelijk is van toepassing op alle afvoerleidingen (inclusief hemelwaterafvoer en eventueel aanwezige dakgoten) van het bedrijfspand tot op de gemeenteaansluiting.
12. Afval uit dakgoten wordt niet afgevoerd door Rioolwacht maar terplekke achtergelaten. Dakgoten hoger dan zes meter vallen buiten de Servicepas Zakelijk.
13. Rioolwacht garandeert bij spoedeisende verstoppingen dat er binnen vierentwintig uur nadat de melding is binnengekomen wordt aangevangen met het ontstoppen van afvoerleidingen. In het weekeind en op officiële feestdagen worden alleen de urgente gevallen verholpen, welke door Rioolwacht bepaald worden. Minder urgente gevallen worden binnen 10 werkdagen tijdens werktijden verholpen.
14. Lozingstoestel demonteren en terugplaatsen valt onder de Servicepas Zakelijk; ook afvoerleidingen openen en sluiten inclusief de benodigde klein materialen. Indien Rioolwacht constateert dat het lozingstoestel niet kan worden gedemonteerd en/of dat afvoerleidingen niet toegankelijk zijn, dan heeft Servicepashouder de mogelijkheid deze werkzaamheden alsnog uit te voeren of tegen betaling door Rioolwacht uit te laten voeren.
15. Ernstige gebreken en/of defecten aan afvoerleidingen worden door Rioolwacht schriftelijk gemeld aan Servicepashouder en dienen binnen vier weken na melding door Servicepashouder te worden hersteld; na die vier weken heeft Rioolwacht het recht de dienstverlening op te schorten totdat Servicepashouder de gebreken/defecten aan afvoerleidingen heeft verholpen.
16. Verstoppingen in het gemeenteriool worden door Rioolwacht rechtstreeks aan de gemeente gemeld.
17. De volgende werkzaamheden vallen niet onder de Servicepas Zakelijk:
- Het reinigen/schoonmaken/leeghalen/opgraven van verzamelputten, beerputten, septictanks, drainageleidingen en asbesthoudende leidingen, straatkolken, leidingnet, transportleidingen in brandgangen welke bestemd zijn voor afvoeren van straatkolken en andere gezamenlijke afvoerleidingen, afvoeren van openbare parkeergarages en autoboxen, objecten die volgens de milieuwetgeving als aanvullende voorziening worden aangemerkt bijv. vetafscheider en dergelijk;
- Ontdooien van afvoerleidingen;
- Reinigen / ontstoppen met hogedrukreiniger bij vorst;
- De werkzaamheden die worden veroorzaakt door producten, voorwerpen welke verharden (bijv. cement, caustic soda etc.) die in afvoerleidingen terecht zijn gekomen, waardoor afvoerleidingen niet zonder hak- en breekwerk kunnen worden ontstopt door Rioolwacht;
- Het herstellen en/of vernieuwen van afvoerleidingen;
- Het inspecteren of traceren van afvoerleidingen;
- Het uitvoeren van een stankdetectie;
- Afvoerleidingen die niet volgens de NTR 3216 zijn aangelegd.
18. Wijzigingen aan afvoerleidingen vallen niet binnen de Servicepas Zakelijk.
19. Parkeergelden zullen worden doorberekend aan de Servicepashouder volgens plaatselijk tarief.

Verklaring termen:
Afvoerleiding = Leiding voor afvoer van huishoudelijk afvalwater en/of hemelwater.
Lozingstoestel = Toestel bestemd voor rechtstreekse lozing op de binnenriolering van huishoudelijk afvalwater.
Klein materiaal = sifons, lijmverbindingen t/m 40 mm, lijmbochten t/m 40 mm, fiberringen, vloerbuis manchet, sanitairkit, toiletsokken en potschroeven.


Home | Privacy | Voorwaarden
24/7 bereikbaar
Home
Contact
Bel 088 - 74 66 592
Vraag offerte aan
Privacy verklaring
Algemene Voorwaarden Rioolwacht
Servicepas voor Particulieren
Servicepas Zakelijk
Links

Vacatures
Bestellen Rioolwacht Servicepas Particulier