Home | Info | Meld uw verstoppingContact | Bel 088 - 74 66 592

Servicepas voor ParticulierenDe Rioolwacht Servicepas voor Particulieren

24/7 bereikbaar!

Kies nu voor Rioolwacht Servicepas!

Is het u ooit overkomen dat uw afvoer verstopt raakte, dan weet u dat dit flinke kosten met zich meebrengt.
Met de Rioolwacht Servicepas kunt u deze kosten vermijden.

U wordt zo snel mogelijk geholpen
Een verstopping van uw afvoer komt altijd onverwacht. Het is een geruststellende gedachte dat u met één telefoontje kunt rekenen op onze hulp.

Dag en nacht bereikbaar
Rioolwacht is dag en nacht bereikbaar. Spoedeisende verstoppingen worden binnen 24 uur verholpen. Door gebruik te maken van regionale servicepunten zijn wij altijd bij u in de buurt.

Geen extra kosten
Met de Rioolwacht Servicepas betaalt u géén voorrijkosten, géén arbeidsloon en géén klein materiaal.
Dat betekent dat in verreweg de meeste gevallen alle kosten gedekt zijn.
Voor reparatie of renovatie van ondeugdelijke of verouderde afvoerleidingen brengen wij offerte uit.

Professionele dienstverlening
Onze vakmensen werken met de meest moderne apparatuur.

Succes Garantie
Onze professionele medewerkers zorgen ervoor dat uw verstopping meestal direct verholpen is.
Mocht dat niet het geval zijn dan komen wij net zo lang terug totdat de verstopping verholpen is.

Kosten
De Rioolwacht Servicepas kost € 76,- per jaar. De servicepas wordt nadat deze is besteld na 1 maand geactiveerd.

Heeft u nog geen Rioolwacht Servicepas dan betaalt u voor het verhelpen van de verstopping € 140,00 dit is inclusief 1 uur ontstoppen, aanrijdtijd + 1 jaar gratis Rioolwacht Servicepas. Duurt de verstopping oplossen langer dan 1 uur dan wordt er per kwartier € 18,44 extra in rekening gebracht. Deze bedragen gelden op werkdagen van 08:00 tot 16:30 uur. Tussen 16:30 en 22:00 uur geldt een toeslag van 50%. Op zaterdag, zondag, feestdagen en na 22:00 uur ’s avonds wordt een toeslag van 100% berekend.

De Rioolwacht Servicepas wordt jaarlijks automatisch verlengt, waardoor u altijd zeker kan zijn van hulp.

Wilt u de Rioolwacht Servicepas opzeggen dan kan dat altijd schriftelijk één maand vóór de ingang van de nieuwe periode.

Voorwaarden Rioolwacht Servicepas

1. Rioolwacht Servicepas is een overeenkomst tussen Servicepashouder en Rioolwacht; Per Servicepas is maximaal één woning van toepassing op het adres zoals is vastgelegd in de Servicepas.
2. Het bedrag wordt automatisch van het rekeningnummer van Servicepashouder afgeschreven.
3. De Servicepas betreft een overeenkomst voor één jaar, dat na het eerste jaar stilzwijgend wordt verlengd in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij deze uiterlijk één maand voor het einde van de overeenkomst schriftelijk wordt opgezegd door de Servicepashouder of Rioolwacht. Na het eerste jaar geldt er een opzegtermijn van één maand, de opzegging door Servicepashouder dient te zijn ontvangen voor de 1e dag van de nieuwe maand. Mocht Servicepashouder de overeenkomst eerder dan het einde van de betaalperiode de overeenkomst willen opzeggen dan wordt er eenmalig € 37,50 administratiekosten in rekening gebracht.
4. Het ontstoppen van leidingen die voor bedrijfsdoelstelling wordt gebruikt vallen buiten deze overeenkomst.
5. Overeengekomen bedragen zullen jaarlijks worden aangepast met het CBS prijsindexcijfer voor alle Servicepashouders.
6. Bij nieuwe overeenkomsten kan één maand na ontvangst van het overeengekomen bedrag van de Servicepas gebruik gemaakt worden.
7. De Servicepashouder heeft jaarlijks recht op 3 meldingen.
8. De dienstverlening kan bij extreme weersinvloeden opgeschort worden.
9. Rioolwacht is gerechtigd de voorwaarden te wijzigen. Van deze wijziging zal Rioolwacht de Servicepashouder in kennis stellen. Indien de Servicepashouder niet binnen 14 dagen na dagtekening schriftelijk heeft gereageerd, wordt de Servicepashouder geacht akkoord te zijn gegaan met de wijziging.
10. Servicepashouder is verplicht tot levering van water en elektriciteit tijdens uitvoering en controle van de werkzaamheden.
11. De Algemene Voorwaarden van Rioolwacht zijn ook van toepassing op de Servicepas.
12. De Servicepas is van toepassing op alle afvoerleidingen (inclusief hemelwaterafvoer en eventueel aanwezige dakgoten) van de woning tot op de gemeenteaansluiting.
13. Afval uit dakgoten wordt niet afgevoerd door Rioolwacht maar terplekke achtergelaten. Dakgoten hoger dan zes meter vallen buiten de Servicepas.
14. Rioolwacht garandeert bij spoedeisende verstoppingen dat er binnen vierentwintig uur nadat de melding is binnengekomen wordt aangevangen met het ontstoppen van afvoerleidingen. In het weekeind en op officiële feestdagen worden alleen de urgente gevallen verholpen, welke door Rioolwacht bepaald worden. Minder urgente gevallen worden binnen 10 werkdagen tijdens werktijden verholpen.
15. Lozingstoestel demonteren en terugplaatsen valt onder de Servicepas; ook afvoerleidingen openen en sluiten inclusief de benodigde klein materialen. Indien Rioolwacht constateert dat het lozingstoestel niet kan worden gedemonteerd en/of dat afvoerleidingen niet toegankelijk zijn, dan heeft Servicepashouder de mogelijkheid deze werkzaamheden alsnog uit te voeren of tegen betaling door Rioolwacht uit te laten voeren.
16. Ernstige gebreken en/of defecten aan afvoerleidingen worden door Rioolwacht schriftelijk gemeld aan Servicepashouder en dienen binnen vier weken na melding door Servicepashouder te worden hersteld; na die vier weken heeft Rioolwacht het recht de dienstverlening op te schorten totdat Servicepashouder de gebreken/defecten aan afvoerleidingen heeft verholpen.
17. Verstoppingen in het gemeenteriool worden door Rioolwacht rechtstreeks aan de gemeente gemeld.
18. De volgende werkzaamheden vallen niet onder de Servicepas:
- Het reinigen/schoonmaken/leeghalen/opgraven van verzamelputten, beerputten, septictanks, drainageleidingen en asbesthoudende leidingen, straatkolken, leidingnet, transportleidingen in brandgangen welke bestemd zijn voor afvoeren van straatkolken en andere gezamenlijke afvoerleidingen, afvoeren van openbare parkeergarages en autoboxen, objecten die volgens de milieuwetgeving als aanvullende voorziening worden aangemerkt bijv. vetafscheider en dergelijk;
- Ontdooien van afvoerleidingen;
- Reinigen / ontstoppen met hogedrukreiniger bij vorst;
- De werkzaamheden die worden veroorzaakt door producten, voorwerpen welke verharden (bijv. cement, caustic soda etc.) die in afvoerleidingen terecht zijn gekomen, waardoor afvoerleidingen niet zonder hak- en breekwerk kunnen worden ontstopt door Rioolwacht;
- Het herstellen en/of vernieuwen van afvoerleidingen;
- Het inspecteren of traceren van afvoerleidingen;
- Het uitvoeren van een stankdetectie;
- Afvoerleidingen die niet volgens de NTR 3216 zijn aangelegd.
19. Wijzigingen aan afvoerleidingen vallen niet binnen de Servicepas.
20. Parkeergelden zullen worden doorberekend aan de Servicepashouder volgens plaatselijk tarief.

Verklaring termen:
Afvoerleiding = Leiding voor afvoer van huishoudelijk afvalwater en/of hemelwater.
Lozingstoestel = Toestel bestemd voor rechtstreekse lozing op de binnenriolering van huishoudelijk afvalwater.
Klein materiaal = sifons, lijmverbindingen t/m 40 mm, lijmbochten t/m 40 mm, fiberringen, vloerbuis manchet, sanitairkit, toiletsokken en potschroeven.


Home | Privacy | Voorwaarden
24/7 bereikbaar
Home
Contact
Bel 088 - 74 66 592
Vraag offerte aan
Privacy verklaring
Algemene Voorwaarden Rioolwacht
Servicepas voor Particulieren
Servicepas Zakelijk
Links

Vacatures
Bestellen Rioolwacht Servicepas Particulier