Rioolwacht B.V.

Intech: Modelbedrijf vakgroep Rioolservice: Rioolwacht


Elke dag gewassen overalls

De rioolreinigingsbranche zoekt het hogerop en Harry Korf weet de weg. De directeur van het in Leeuwarden gevestigde Rioolwacht weet dat rioolservice een professioneel vak is en hij zal dat uitdragen ook. Met een smetteloos imago, glasheldere communicatie en een doorwrochte kennis van zaken gaat Korf de uitdaging aan. Hij wil een landelijk dekkend netwerk van 50 ZZP’-ers verenigen tot een franchiseketen. Een gat in de markt? Nog niet. De wetgeving is namelijk nog niet duidelijk genoeg en belastingdienst en bedrijfsvereniging houden vooralsnog noodgedwongen de boot af.

Markt
Tekst: Ton Verheijen
Fotografie: Anne van der WoudeHarry Korf wil een landelijk dekkend netwerk.

Toen Harry Korf de nieuwe naam van Korf Reiniging voor het eerst van het reclamebureau uit Groningen te horen kreeg, wist hij het meteen. ’Dat is ’m!’ De naam Rioolwacht riep exact die associaties op die Korf met zijn bedrijf wilde oproepen: betrouwbaar, duidelijk, professioneel, mobiel, op afroep beschikbaar en gemakkelijk te onthouden. Rioolwacht leek een beetje op Wegenwacht. En die kende toch ook iedereen?Hygiëne volgens een Fries rioolservice-bedrijf.

Rioolwacht is sinds 1 januari gevestigd aan de Zuiderkruisweg in Leeuwarden. Het hypermoderne pand ligt er smetteloos bij op deze maandagochtend in april. Het is niet voor niets dat het bedrijf zoveel aandacht besteedt aan hygiëne. Voor weinig andere branches is hygiëne van zo’n doorslaggevende betekenis voor het imago als voor de rioolreinigers.

De premičre

In 1982 nam Harry Korf het bedrijf van zijn vader over. Hij begon aan iets wat hij nu, ruim twintig jaar later, als zijn roeping bestempelt. Korf had aanvankelijk een eenmansbedrijf. In 1987, na een ernstige sportblessure, stond hij voor de keuze het bedrijf stil te leggen of er een personeelslid bij te zoeken. Korf koos voor het laatste, zich niet realiserend dat dit het begin zou zijn van een onstuimige groeiperiode. Korf Reiniging groeide als kool. Een dubbele garage werd een kantoortje. Een kantoortje werd een grote loods, en een grote loods werd een hypermodern bedrijfspand. Het personeelsbestand steeg van 2 naar 17, wat uiteindelijk resulteerde in een nieuwe naam, nieuwe huisvesting en een nieuwe huisstijl, die op 1 januari 2003 ’in premičre’ ging.

Aan de keurige vergadertafel van Rioolwacht leggen Harry Korf en mede-directeur Jan van den Berg uit wat het vak behelst. Korf: ’Service, onderhoud, aanleg en reageren op calamiteiten. Wij komen voor 80 procent bij afvoersystemen waar wat aan mankeert. We gaan altijd preventief te werk. Als de opdrachtgever het toestaat, reinigen we het hele systeem. Daarvoor hebben we alle benodigde apparatuur binnen handbereik: hogedrukreinigers, mechanische freesapparatuur met verschillende afmetingen, veren, snijkoppen, vetsnijders, klein pvc-materiaal om te repareren, een schep,een koevoet en een prikstang.’ Als het probleem niet kan worden opgespoord, moeten er natuurlijk inspectiecamera’s aan te pas komen. Korf: ’We hebben hier drie man rondlopen die dat kunnen en die bovendien de benodigde kennis hebben van de opbouw van afvoersystemen om de diagnose te kunnen stellen. De videoband gaat op verzoek naar de opdrachtgever.’ Dat lijkt misschien wat hoogdravend, maar vergis u niet. Een goed werkend rioleringssysteem is technisch hoogwaardig en volkomen in balans. Korf: ’Wij zijn geen putjesscheppers. Als de opbouw van het stelsel niet volgens de norm (NTR 3216) gebeurt, kunnen er grote problemen ontstaan. En die norm wordt lang niet altijd nageleefd. Denk aan te grote diameters waardoor het vuil blijft liggen, te kleine diameters waardoor de druk te hoog wordt, teveel afschot waardoor alleen het water wegspoelt of oplopend afschot waardoor het water omhoog moet.’ Aansluitdiameters, gebruik van bochten, ontluchting, beluchting en bereikbaarheid van het riool zijn zaken waar veel problemen door ontstaan. Korf: ’Je staat er versteld van wat je allemaal tegenkomt. Een verstopt sifon onder een bad dat rondom netjes betegeld is. Daar kun je niet bij natuurlijk. Die boel moet eruit.’

De franchise

Mede-directeur Jan van den Berg noemt zijn compagnon Korf ’een vak-idioot in de gunstige zin van het woord’. Als Korf ergens op een camping staat, gaat zijn interesse in de eerste plaats uit naar het riool. ’Ik ben altijd met dit vak bezig. Mijn vader was ook loodgieter. Hij ontstopte wel maar had geen professionele apparatuur. In Leeuwarden had je nog geen professionele bedrijven zoals nu. Het begon met mechanische verenmachines. Toen ik die voor het eerst zag, was ik meteen verkocht. Ik ben in Leeuwarden degene geweest die het vakgebied professioneel heeft uitgebouwd. In mijn omgeving werd er wat meewarig op gereageerd. Mijn accountant kon zich niet voorstellen dat je met dit vak aan de kost kon komen. Nou, kijk maar om je heen.’

’We denken aan vier ondernemers per provincie.’

Korf en Van den Berg zijn buitengewoon ambitieus met wat ze willen bereiken. Van den Berg: ’We willen een franchiseketen opzetten en met een landelijk dekkend netwerk door heel Nederland calamiteiten gaan oplossen. Wie de uitvoerenden zijn? Zelfstandigen zonder personeel. Wij gaan er vanuit dat een grote groep zzp’ers voor zichzelf wil beginnen. We denken in totaal aan vier ondernemers per provincie en dus ongeveer 50 in totaal. Die kunnen meeliften onder de vlag van Rioolwacht. De zzp’ers hoeven zich straks alleen nog met het werk bezig te houden.’ De gedachtegang is simpel. Waarom zouden al die rioolontstoppers in den lande zelf hun inkoop regelen, zelf adverteren, zelf drukwerk verzorgen en zelf offertes maken als andere partijen dat beter kunnen? Rioolwacht heeft het hele verhaal al klaar. Vanuit Leeuwarden kan het bedrijf de ’randverschijnselen’ voor hen opknappen zodat zij zich kunnen bezighouden met de dingen waar ze goed in zijn.

Hoe ver zijn de beide heren met de realisering van hun ambities? Van den Berg: ’Vorig jaar hebben we een gesprek gehad met een adviesbureau. Daar kwam uit dat er nogal wat haken en ogen aan zitten. De belastingdienst en de bedrijfsvereniging gaan allerlei lastige vragen stellen over zelfstandigheid en vaste dienstverbanden. In elk geval gaan we een pilot draaien onder de pet van Rioolwacht. Daarvoor hebben we een zzp’er gevonden in Overijssel.’

De vakgroep

In de vakgroep Riooltechniek van Uneto-VNI kunnen Korf en Van den Berg al vast de nodige contacten leggen en ’lijntjes uitzetten’. De vakgroep is momenteel de enige georganiseerde club waar de bedrijven elkaar kunnen ontmoeten. Van oudsher zijn de rioolontstoppers uitgezwermd over de metaal-, bouw- en schoon-maakbranche zonder er echt bij te horen. In de vakgroep van Uneto-VNI kunnen ze bijpraten over opleidingen, imagoverbetering, de instroom van vakbekwame mensen en krachtenbundeling richting overheden en gemeentes. Want elke gemeente heeft weer haar eigen rioleringsproblematiek. Harry Korf kent de situatie in Leeuwarden als zijn broekzak. Vooral in de oudere stadsgedeeltes treffen zijn monteurs nog veel gresleidingen en oude betonbuizen aan. Ook beerputten uit het begin van de twintigste eeuw zijn kenmerkend voor de Friese hoofdstad. Ze vragen om buitenproportioneel veel onderhoud. Korf: ’Het moeten er duizenden zijn in heel Leeuwarden. Op termijn moeten ze allemaal vervangen worden. Als ze goed werken, hoef je ze niet te legen. Wij legen er elke week wel een stuk of drie, vier.’ Het legen van een beerput is geen kinderspel, zoals zoveel onderdelen van het vak, dat nogal wat gevaren met zich meebrengt. Neem nou het schoonmaken van giertanks. Dat is levensgevaarlijk. Afzakken zonder hijsmateriaal kan fataal zijn als er iets gebeurt, want de gassen zijn dodelijk. Deze klus besteedt Rioolwacht overigens uit. Maar wat te denken van gevaarlijke stoffen als asbest en caustic soda. ’Zeer agressief, weet Korf. ’Als je dat spul niet kent, kunnen er ongelukken gebeuren. Het lost je kleren op. Er zijn nog veel meer van dit soort middelen in de omgang. Dat is echt een ramp. Ze lossen niet alleen je kleren op maar ook allerlei las- en lijmverbindingen. Het lijkt me een taak voor de vakgroep om hier paal en perk aan te stellen.’

De vakgroep kan alle touwtjes aan elkaar gaan knopen. Ook op het gebied van normalisatie. Korf: ’Alle informatie is beschikbaar. De vakgroep moet gaan zorgen dat alles bij elkaar komt. Wat mij betreft zouden alle rioolbedrijven lid moeten worden. We hebben nu 29 leden. In totaal telt deze branche wel 1.000 bedrijven. Ze zijn niet georganiseerd. Ze zijn dus dolende. Waarom zouden ze elkaar als gelijkgestemden niet opzoeken?’

De meldkamer

Hoe professioneel Rioolwacht te werk gaat, blijkt wel uit de rondleiding die Harry Korf geeft door zijn tot in de puntjes verzorgde bedrijfspand. Dat Korf steeds weer hamert op ’klantencontact, een nette bus en goede communicatie’ blijkt eigenlijk uit alles in het bedrijf.We verhelpen zo’n 400 verstoppingen per week.

De volgens de nieuwe huisstijl beletterde bedrijfsbusjes lijken zo uit de wasstraat gekomen. Ze staan netjes naast elkaar opgesteld om uit te rijden voor de dagelijkse calamiteiten, die onherroepelijk komen, want het bedrijf verhelpt zo’n 400 verstoppingen per week.


In de stellages liggen allerlei beugels, pijpjes en ander ’busmateriaal’ klaar voor gebruik. In stalen bakken op de grond staan pompen en infrarood-camera’s stand-by voor spoedklussen. Daarnaast heeft elke monteur zijn eigen kledingkast. Op de grijsmetalen kasten liggen stapels gewassen en in plastic verpakte overalls klaar. De monteurs trekken elke ochtend een schone aan. Korf toont de kantine en de meldkamer. ’Hier komen storingen binnen.’ Bedrijfsleider Siebren Dijkstra onderhoudt in de meldkamer contacten met klanten en monteurs. Dijkstra is degene die bepaalt welke monteur waar naartoe wordt gestuurd. Daarvoor heeft hij een gedetailleerde kaart van noordelijk Nederland aan de muur hangen. Met magneetjes, her en der over de kaart verspreid, volgt hij de locatie van de monteurs: Zuidhorn, Assen, Croningen, etcetera. Elk uur schuiven ze een stukje op. Op de tweekoppige administratie van het bedrijf wordt een bestand van 20.000 klanten bijgehouden. Gemiddeld doen monteurs zo’n acht storingen per dag. Maar hardnekkige problemen zijn natuurlijk niet uitgesloten. Soms blijft het bij twee storingen. Qua planning is dat lastig. Korf legt uit: ’Een toiletpot plaatsen is makkelijk in te plannen. Dat duurt anderhalf uur. Maar hoe lang duurt een ontstopping? Zeg het maar. Dat weet je nooit precies van tevoren.’ Sinds 1998 is Rioolwacht gecertificeerd volgens ISO en VCA, waarmee het bedrijf aantoont aan de benodigde vakbekwaamheidseisen te voldoen. Rioolwacht lijkt de boel aardig op de rails te hebben staan. Dat geldt niet voor alle rioolservice-bedrijven. De wildgroei laat zich maar moeizaam beteugelen. Er valt nog een wereld te winnen. Wat dat betreft kan de nieuwe vakgroep voor Korf en de zijnen de kastanjes uit het vuur halen.

Vakgroep Rioolservice

Wilt u meer weten over (of lid worden van) de Vakgroep Rioolservice van Uneto-VNI? U kunt een aanvraagformulier aanvragen bij uw regiomanager of rechtstreeks contact opnemen met het secretariaat in Zoetermeer. De vakgroep wordt vertegenwoordigd door Marco van der Helm, tel. 079-3250763.

Bron INTECH Klimaat en Sanitair juni 2003 intech K&S

© 2019 Rioolwacht B.V. | Powered By XSL sites links
afvoer ontstoppen afvoer verstopt douche ontstopping doucheputje verstopt gootsteen ontstoppen loodgieter friesland loodgieter groningen loodgieter leeuwarden ontstoppen riolen riolering ontstoppen riolering ontstopping riool camera inspectie riool ontstoppen riool problemen riool reinigen rioollucht rioolproblemen rioolstank verstopping toilet verstopte afvoer verstopte regenpijp wc verstopping wc verstopt wc-stank